Teoretická výuka

Teoretické vyučování

Probíhá v budově školy a je tvořeno ze všeobecně vzdělávacích předmětů (českého jazyka a literatury, anglického nebo německého jazyka, informační technologie, matematiky, občanské nauky, chemie a odborných předmětů – technologie materiálů, zdravovědy, výtvarné výchovy, provozu v kadeřnictví, psychologie a ekonomiky). Výuka některých předmětů probíhá ve vybavených odborných učebnách.

V odborných předmětech se žáci teoreticky seznámí s používaným technickým vybavením kadeřnických provozoven, s nářadím a pomůckami, zdravotně hygienickými předpisy, materiálem, se kterým v oboru pracují, se základy zdravovědy, psychologie a ekonomiky. Učivo je rozloženo do 3 ročníků a je rozšířeno o realizaci mimo výuku – o odborné semináře, exkurze a školení předních kadeřnických firem. Získané teoretické znalosti jsou v návaznosti na odborný výcvik. Tak žáci získají ucelené informace odpovídající nejvyšším odborným požadavkům, včetně estetiky a módy, které používají pro poskytování plně kvalifikovaných kadeřnických služeb.

Po získání výučního listu si mohou zvýšit svou kvalifikaci ve studiu „Podnikání“, které je dvouleté a získají maturitní vysvědčení.