Obor kadeřník

Teoretické vyučování

Probíhá v budově školy a je tvořeno ze všeobecně vzdělávacích předmětů (českého jazyka a literatury, anglického nebo německého jazyka, informační technologie, matematiky, občanské nauky, chemie a odborných předmětů – technologie materiálů, zdravovědy, výtvarné výchovy, provozu v kadeřnictví, psychologie a ekonomiky). Výuka některých předmětů probíhá ve vybavených odborných učebnách.

V odborných předmětech se žáci teoreticky seznámí s používaným technickým vybavením kadeřnických provozoven, s nářadím a pomůckami, zdravotně hygienickými předpisy, materiálem, se kterým v oboru pracují, se základy zdravovědy, psychologie a ekonomiky. Učivo je rozloženo do 3 ročníků a je rozšířeno o realizaci mimo výuku – o odborné semináře, exkurze a školení předních kadeřnických firem. Získané teoretické znalosti jsou v návaznosti na odborný výcvik. Tak žáci získají ucelené informace odpovídající nejvyšším odborným požadavkům, včetně estetiky a módy, které používají pro poskytování plně kvalifikovaných kadeřnických služeb.

Po získání výučního listu si mohou zvýšit svou kvalifikaci ve studiu „Podnikání“, které je dvouleté a získají maturitní vysvědčení.Novinky
04.2.2015
Připravujeme

21.února 2015 další ročník soutěže Děčínská vlna, která proběhne v areálu kulturního domu Střelnice Děčín. Na všechny účastníky se velmi těšíme a s...

více...
27.1.2015
Exkurze do Hygienického muzea v Drážďanech

27. ledna 2015 exkurze do Hygienického muzea v Drážďanech-této exkurze se zúčastnili kadeřníků a žákyně oboru kosmetické služby. Zajímavé byli expo...

více...
04.12.2014
Den otevřených dveří

4. prosince 2014 pořádala naše škola DOD a Olympiádu řemesel. Také naši kadeřnici připravili zajímavé úkoly pro soutěžící .

více...
17.10.2014
Veletrh kosmetiky a kadeřnictví Praha Holešovice

17. října 2014 navštívili naši žáci a učitelé Veletrh kosmetiky a kadeřnictví v Praze v Holešovicích Interbeuty. Měli jsme příležitost shlédnou...

více...
06.10.2014
Školení firmy FRAMESI - Děčínské divadlo

6. října 2014 jsme se zúčastnili školení firmy FRAMESI v děčínském divadle Školení bylo velmi poutavé a zajímavé. Ukázky nových trendů ve ...

více...